050 40 40 41 8 els@bijvansanten.com

Vervolg nieuwsbrief

Nieuws over steunmaatregelen

Per 1 oktober 2021 stoppen de coronasteunmaatregelen. Dit betekent dat de regelingen TVL, NOW, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf deze datum niet worden verlengd. Voor branches die nog last ondervinden van de coronamaatregelen, wordt gekeken of hier nog iets speciaals voor komt.

 

TVL. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. Voor het derde kwartaal 2021 kunt u de TVL nog aanvragen tot 26 oktober, 17.00 uur. De TVL kunt u online aanvragen via de website van de RVO.nl ( https://mijn.rvo.nl/tvl ).

Voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden om voor de TVL in aanmerking te kunnen komen zijn:

u heeft ten minste 30% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis;

u heeft minimaal € 1.500 aan vaste lasten in het derde kwartaal (omzet referentieperiode x aandeel vaste lasten in % op basis van het percentage vaste lasten (SBI-code) dat bij uw hoofdactiviteit hoort waarmee u op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). U hoeft uw daadwerkelijke vaste lasten dus niet te overleggen.

Hoeveel subsidie? Het subsidiepercentage is 100%, met een maximale subsidie van € 550.000 voor MKB-bedrijven en € 600.000 voor grote bedrijven.

Referentieperiode. Voor de TVL voor het derde kwartaal heeft u de keuze uit twee referentieperiodes. Welke referentieperiodes dat zijn, is afhankelijk van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor het derde kwartaal geldt:

Voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van de KvK De omzet uit de referentieperiode

Voor 31 maart 2019 derde kwartaal 2019 of derde kwartaal 2020

Tussen 1 april 2019 en 30 juni 2019 derde kwartaal 2019 of derde kwartaal 2020

Tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019 vierde kwartaal 2019 of derde kwartaal 2020

Tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 eerste kwartaal 2020 of derde  kwartaal 2020

Tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 tweede kwartaal 2020 of derde kwartaal 2020

Tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 derde kwartaal van 2020 is de enige referentieperiode

Alternatief Tozo

Tot en met 30 september 2021 kunt u nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bij uw woongemeente aanvragen (Tozo 5). Tip. Heeft u vanaf 1 oktober nog financiële ondersteuning nodig, dan kunt u vanaf 1 oktober weer een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Om dit voor de gemeenten werkbaar te houden heeft het kabinet besloten om de uitvoering van deze regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen.

Gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren.

Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vast per kalendermaand, in plaats van per boekjaar.

Vanaf 01.01.2022. Vanaf 1 januari 2022 gelden weer de reguliere regels voor de Bbz.


 

Vervolg nieuwsbrief

 Uitstel belastingbetaling

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer tijdig voldoen aan uw belastingverplichtingen. Alle belastingschulden waarvoor u tijdens de coronacrisis uitstel heeft gekregen, dus ook de schulden waarvoor u geen verlenging heeft aangevraagd, mag u aflossen in vijf jaar tijd (60 maanden) beginnende vanaf 1 oktober 2022. De schuld moet volledig afgelost zijn op 1 oktober 2027.

Voorwaarde. Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en heeft betaald.

Loopt uw afstel af? Heeft u al bijzonder uitstel en loopt dit uitstel af voor 1 oktober 2021 en ontstaan voor deze datum nieuwe betalingsverplichtingen waarvan u niet zeker weet of u daaraan kunt voldoen? Tip. Dan kunt u nog tot en met 30 september dit uitstel verlengen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Rente. De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van dit jaar 0,01%. Per 1 januari 2022 bedraagt deze 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021. De zesde aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september kunt u aanvragen tot en met 30 september 2021

Werktijdverkorting als alternatief NOW

Vanwege de invoering van de NOW is de Werktijdverkorting (wtv) ten tijde van de coronacrisis buiten werking gesteld. Het kabinet is voornemens de wtv opnieuw open te stellen wanneer de NOW per 1 oktober afloopt. De wtv biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen worden. De wtv is dus zeker niet bestemd voor coronagerelateerde omstandigheden. De wtv heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden.

 TONK

Ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. U kunt nog tot en met 30 september 2021 de TONK aanvragen. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. Meer informatie hierover vindt u bij uw gemeente. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet) en is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen geraken en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen. De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.

 

Voor meer advies neem contact met ons op.