050 40 40 41 8 els@bijvansanten.com

Vervolg nieuwsbrief

Een verstandige keuze

De btw is voor de meeste ondernemers budgetneutraal. De btw die de btw-ondernemer ontvangt op verkoopfacturen, draagt hij af en de btw die hij betaalt op inkoopfacturen krijgt hij terug. De btw heeft voor een btw-ondernemer dus geen voor- of nadelen. Voor de portemonnee van ondernemers met btw-vrijstelling, zoals de KOR, is de btw wel nadelig. Zij kunnen namelijk als ze gebruikmaken van de KOR geen btw terugvragen.

Ongeschikt. Of gebruikmaken van de KOR voordelen oplevert, hangt af van de specifieke situatie. Let op. De KOR is een minder goede keuze indien u als btw-ondernemer vooral voor bedrijven werkt en de komende jaren veel kosten maakt.

Herziening btw-aftrek. Ook als u onlangs grote investeringen heeft gedaan en hiervoor btw heeft teruggekregen, is deelname aan de KOR misschien op dit moment onverstandig. In dat geval moet u namelijk de btw-aftrek herzien en moet u de btw of een gedeelte hiervan terugbetalen.

Geschikt. De KOR is geschikt als u vooral werkt voor particuliere klanten of voor bedrijven met een btw-vrijstelling. In dat geval moet u er wel zeker van zijn dat u:

de aankomende jaren niet meer dan € 20.000 omzet per jaar heeft;
geen grote investeringen gaat doen; en dat deelname aan de KOR financiële voordelen voor u oplevert.

Diensten goedkoper aanbieden?

Aan consumenten. Als u gebruikmaakt van de KOR, kunt u ervoor kiezen om diensten goedkoper aan te bieden aan consumenten.

 

Voorbeeld.
Stel, uw uurtarief bedraagt € 50 per uur exclusief btw, inclusief 21% btw bedraagt het uurtarief € 60,50. Omdat u gebruikmaakt van de KOR, berekent u de btw niet. Als u uw dienst aanbiedt voor € 50 per uur, levert dat een voordeel op voor consumenten.

 

Omzetgrens in de gaten houden. Dat geldt alleen als u de komende drie jaar onder de omzetgrens blijft. Als u namelijk meer dan € 20.000 omzet heeft, moet u wel btw in rekening brengen. In dat geval gaat de klant meer betalen als u de btw of een deel daarvan bovenop uw eerdere tarief heeft gezet. Een andere optie is dat u dan genoegen neemt met minder omzet.

 

Geen vooraftrek. Omdat u bij deelname aan de KOR geen btw kunt terugvragen, worden inkoop- en investeringskosten hoger. Let op. Maak daarom eerst een berekening van de verwachte inkomsten en de verwachte kosten voordat u besluit of u de KOR gaat gebruiken. Gebruik daarvoor onze handige rekentool.

 

Per opdracht meer omzet?

Aan consumenten. Als u producten of diensten levert aan consumenten, kunt u, als u gebruikmaakt van de KOR, per opdracht meer omzet maken. Let op. Als u producten of diensten aan ondernemers levert, kan dit ook, maar dan is de kans groot dat zij u te duur vinden.

Voorbeeld.Stel, uw uurtarief bedraagt € 50 per uur exclusief btw, inclusief 21% btw bedraagt het uurtarief € 60,50. Omdat u gebruikmaakt van de KOR, berekent u geen btw. U kunt er dan voor kiezen om uw uurtarief te verhogen waardoor u per opdracht meer omzet maakt. Let op. Als uw klant een btw-ondernemer is, kan hij geen btw terugvragen, omdat er geen btw op de factuur staat.

Meer omzet, meer winst? Meer omzet betekent echter niet direct meer winst. Als u gebruikmaakt van de KOR, worden de kosten en investeringen waarschijnlijk hoger doordat er door u geen btw kan worden teruggevraagd.


 

Vervolg nieuwsbrief

Aanmelden voor de KOR

Wanneer u zich het beste kunt aanmelden voor de KOR, hangt af van uw specifieke situatie.

Btw-identificatienummer. Het spreekt voor zich dat u de KOR alleen kunt aanvragen als u een btw-identificatienummer heeft. Let op. Heeft u meer subnummers, dan geldt de KOR voor al uw subnummers. U kunt niet per subnummer kiezen of u wel of niet meedoet aan de KOR. Kiest u voor een subnummer voor de KOR, dan moet u de KOR dus ook bij alle andere subnummers toepassen.

Aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier voor de KOR stuurt u naar de Belastingdienst. Let op. Dit formulier moet uiterlijk vier weken voor het aangiftetijdvak (kwartaal) waarin u de KOR wilt starten, binnen zijn bij de Belastingdienst.

 

Administratie bijhouden?

Geen btw-aangifte. Als u gebruikmaakt van de KOR, hoeft u geen btw-administratie bij te houden en hoeft u geen btw-aangifte te doen.

Administratie moet wel op orde zijn. Uw administratie moet uiteraard wel op orde zijn. Deze administratie is nodig om de grens van € 20.000 te bewaken en voor de aangifte inkomstenbelasting.

 

KOR op ieder moment stopzetten?

Voor drie jaar. Als u gebruikmaakt van de KOR, dan doet u dat voor een periode van drie jaar, tenzij u tussentijds boven de omzetgrens van € 20.000 komt, want dan moet u de KOR stoppen. Let op.  Als er in deze drie jaar zaken veranderen waardoor u van de KOR af wilt, kunt u de keuze niet terugdraaien.

Geen aftrek voorbelasting. U kunt in deze periode geen btw terugvragen. Als u bedrijfsinvesteringen doet, kunnen de btw-bedragen van deze aankopen dus flink oplopen.

Berekening financiële voordelen KOR

Om te bepalen of de KOR financiële voordelen oplevert, maakt u twee berekeningen die met elkaar vergeleken worden.

Berekening inclusief btw. In de eerste berekening maakt u een inschatting van de verwachte omzet en kosten inclusief btw.

Berekening exclusief btw. De tweede berekening is bijna hetzelfde, maar daarbij worden de omzet en de kosten exclusief btw berekend. In de laatste berekening bepaalt u of u uw tarieven verhoogt als compensatie voor de hogere kosten waar u waarschijnlijk mee te maken krijgt omdat u de btw op uw inkoopfacturen en op de investeringskosten niet kunt terugvragen. Let op. Houd daarbij ook rekening met de eventuele herziening van de btw-aftrek van eerdere investeringen

 

Voor meer advies neem contact met ons op.